De Vleeshoek

De Vleeshoek

Acties

Acties

Elke dinsdag is het gehaktdag!

Gemengd gehakt
1kg + 500g gratis
Worsten v/r
3 + 1 gratis

Elke week andere acties!

De nieuwe wekelijkse acties worden
aangekondigd op onze Facebook
pagina!